کسب بیشترین رتبه های مسابقات فرهنگی، قرآنی و ورزشی آموزش و پرورش ناحیه 2 توسط دانش آموزان دبستان غیردولتی طاها را به این عزیزان و خانواده های محترمشان تبریک می گوییم.
 
 
                     قرائت قرآن                                حفظ قرآن                              حفظ ویژه ی 5 جزء
                                                                                                 
                                                                                                                                            
                                                                                                       
  
    محمد نصراصفهانی       امیرعباس مقدس                        محمد نصراصفهانی           محمدحسین مجیدی نژاد                           محمد نصراصفهانی
 
           مقام اول                مقام سوم                                            مقام اول                             مقام اول                                                مقام اول   
 
 
                                       اذان                                                               کتابخوانی
                                                                                                     
                                                                                         
                                   
 
               سید محمد حسن موسوی         ابوالفضل داعی                                 محمدامین کرمی         سید محمد صدرا حسینی                                                                 مقام دوم                          مقام سوم                                              مقام اول                           مقام دوم
                             
 ورزشی          
                                                 
                                                                                                                                     
                            علی محمدی زاده(فوتبال)         محمد مهدی یزدیان(والیبال)          عرفان ناظمی(فوتسال)           محمدصدرا نیرومند(والیبال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                             یوشع فولادگر( شنا)                          آریا جعفری(شنا)                       پارسا زیبانژاد(شنا)                       محمدحسین شهیر(شنا)
 
 
 
دبستان طاها موفقیت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری را به این عزیزان و خانواده های محترمشان تبریک عرض می کند.
                                                                                         
 
                                        محمدامین کرمی                          محمد ایمان شانه                             آریا صراطی
                                                  شعر                                  نقاشی (مدادرنگی)                         نقاشی (پاستل)
                                            رتبه ی اول                                  رتبه ی اول                                رتبه ی سوم
 
سرود همگانی مقام اول
نمایش صحنه ای مقام اول
سرود مقام سوم