اعضای هیئت امناء موسسه فرهنگی آموزشی طاها
 
 
اعضای هیئت امناء موسسه فرهنگی آموزشی طاها به شرح زیر می باشد :
 
 
1)محمد رضا آقایا - فوق لیسانس فلسفه هنر - معاون فرهنگی بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب و ........
2)سید علی امیریان - فوق لیسانس ادبیات عرب - موسس مجتمع آموزشی صالحین - مدرس دبیرستان های سادات و تیز هوشان و .....
3) محمد رضا توکلی - لیسانس صنایع - معاونت دبیرستان سادات - ، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان اصفهان - مدیر دبستان پسرانه سادات
4)احسان شهیر - داشجوی دکتری مدیریت - رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی 15خرداد - مدیر عامل کانون نخبگان اصفهان و ......
5) ابراهیم شهیر - دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی صنعتی - مدیر آموزش گروه گیتی پسند و .....
6) سعید ظهیری - فوق لیسانس روانشناسی - مشاور دبیرستان و پیش دانشگاهی امام محمد باقر ( ع)
7) حسین میر باقری - لیسانس حسابداری - مدیر دوره های تربیت مربی ثامن الائمه - مربی پرورشی راهنمایی سادات 
8) سید مهدی میریان - لیسانس مدیریت آموزشی - معاون پرورشی دبیرستان امام محمد باقر ( ع ) - مدیر عامل موسسه فدک - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی 15 خرداد - مدیر عامل موسسه کوثر - موسس و مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی طاها
9)علیرضا صادقی - لیسانس مشاوره - مشاور دبیرستان سادات