نقش معلم بر تبیت اخلاقی و دینی دانش آموزان  
کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است . این هدف غایی به اهداف اعتقادی ، اخلاقی و علمی و آموزشی و ...... مرتبط است . تعیین نقش و جایگاه معلم در این مرتبه جلوه ای از قدرت لایزال الهی است خداوند نخستین معلم است و شغل معلمی شریف و با عظمت است . کیفیت معلم امروز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت آموزش و پرورش قلمداد می شود و از مهم ترین اهداف نظام آموزشی در هر جامعه ای حفظ عناصر و ارزش های اسلامی و فرهنگی است و این امر بدون تردید در هر برهه از زمانی با تلاش معلمان محقق می گردد . معلم نباید فراموش کند کارگزاری روحانی و ملزم به رعایت تعامل و ارتباطی منطقی با دانش آموزان است . حفظ و تامین عزت نفس و احساس خود ارزشمندی آنان که رعایت اصول اسلامی ، دینی و فرهنگی را سرلوحه کار خویش قرار دهد . بدون تردید معلم با تفکر بسیجی گونه خویش می تواند رفتار اجتماعی نیکو را با تاکید بر نقش حساس و تاثیرگذارشان در جامعه اسلامی ما به منصه ظهور برسانند . 
تربیت دینی یعنی فعالیت های منظم و منطقی جهت تربیت ابعاد وجودی انسان در قالب دین به گونه ای که متربی به اصول ، عقاید ، اخلاق و احکام شناخت و ایمان پیدا کند و این شناخت منجر به عمل پایدار در او شود در این صورت به هدف تربیت دینی یعنی عبادت و بندگی خداوند خواهد رسید . انسان دارای ابعاد شناختی ، عاطفی و رفتاری می باشد . برای تربیت صحیح لازم است به این ابعاد توجه شود تا امر تربیت آسان تر و نتیجه قطعی تر باشد . 
تربیت دینی دارای ابعاد اعتقادی ، اخلاقی و عبادی است اعتقادات پایه های عمل هر فرد را تشکیل می دهند . اخلاق و عبادات در واقع نتیجه ی اعتقادی است که همراه با شناخت و ایمان باشد .بنابراین پرداختن معلم و کتب درسی به ابعاد تربیت دینی ، ضروری است . شیوه ی اثر گذاری دانش آموزان بر یکدیگر نیز با درگیر کردن ابعاد انسان یعنی تاثیر بر شناخت ها و احساسات فرد است که در نتیجه ی آن رفتار فرد متناسب با ارزشهای القا شده تغییر می کند معلمان می توانند در جهت افزایش شناخت دانش آموزان نسبت به آموزه های دین نقش های الگویی و آموزشی داشته باشند این آموزش در صورتی کارساز خواهد بود که در همه زمینه های شناختی ، احساسی و عملی انجام گیرد . ویژگی های معلم مانند تربیت دینی ، اخلاق نیک ، مطابقت گفتار و کردار ، محبوبیت و مقبولیت او در نفوذ او در دانش آموزان تاثیر مثبت دارد علاوه بر الگو بودن و آموزش دادن در صورتی که معلم اصول تربیت را به کار گیرد ، می توان گفت وظیفه ی خود را به عنوان یک مربی انجام داده است . محبّت به دانش آموز دین را برای او زیبا می کند و علاقه و انگیزه اش را بیشتر . زمینه سازی و شروع تدریجی ، راه را برای دانش آموز هموارتر می کند . رعایت اعتدال در تمامی مراحل تربیت پیشرفت مربی را مداوم و آسان خواهد کرد . حفظ حریت و آزادگی دانش آموز ، موجب می شود تا معلم شناخت بیشتر از او به دست آورد و دانش آموز نیز حس اجبار و اکراه در انجام امور نداشته باشد و در سایه عقل خویش استعدادهایش را شکوفا کند . گرامی داشت شخصیت دانش آموز ، عزت نفس را به دنبال خواهد داشت و عزت نفس او را از لغزش ها و وسوسه های افراد نا اهل باز میدارد . نظارت و مراقبت مستمر از دانش آموز باید در تمام مراحل وجود داشته باشد تا تلاشهای معلم و دانش آموز به نتیجه برسد . 
 همکاری و هماهنگی تمام معلمان و بکارگیری اصول تربیت ضروری است و هماهنگی و هم عقیده بودن همه ی معلمان ضمن تایید حق بودن دین اسلام موجب یادآوری و تکرار آموزه ها نیز می شود .
در صورتی که معلمان در جهت تربیت دینی دانش آموزان با یکدیگر هماهنگ نباشند یا اصول تربیت را به درستی بکار نگیرند، موجب تنفر دانش آموز از دین می شود . کتب درسی نیز مانند یک معلم هستند . ارائه ی الگوها ، استفاده از مطالب متنوع و نظرات شخصیت ها و مباحثی که دانش آموزان بیشتر به آن علاقه دارند ، به شرطی که در جهت تربیت دینی باشد ،غنی و مفید خواهد بود . در کتب درسی تربیت اعتقادی ، اخلاقی و عبادی باید باتوجه به ابعاد وجودی انسان صورت بگیرد تا منجر به تربیت دینی شود .تعارض در ارزش های کتب درسی ،عدم توجه به همه ی کتب به آموزه های دینی ، متناسب نبودن متون با علایق دانش آموزان به کارنگرفتن ابعاد و اصول تربیت و عدم توجه به ابعادشناختی ، عاطفی و رفتاری دانش آموزان ، موجب آسیب به تربیت دینی دانش آموزان خواهد شد
این نتیجه را می توان گرفت که به رغم تقسیم کار در نظام تعلیم و تربیت مدرن ، نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان نه تنها کاهش نیافته ، بلکه به دلیل هجوم انواع فرهنگ های نامطلوب بر اذهان و افکار نسل جدید ، این نقش برجسته تر و وظیفه معلم سنگین تر شده است ، زیرا آینده ی یک جامعه و امت در دست معلم است . اگر او نتواند افراد مفید و هماهنگ با اهداف جامعه تربیت کند ، یک ملت را به تباهی می کشاند . به همین دلیل است که امام باقر ( ع ) معلمان را شریک در پاداش کار متعلم می دانند : « هر کس بابی از هدایت تعلیم دهد مانند ثواب کسانی که بدان عمل کنند،اجر دارد و از ثواب آنها هم چیزی کاسته نشود و هر که یک باب از گمراهی تعلیم دهد، مانند کسانی که بدان عمل کنند ببرد و از گناه آنها هم کاسته نشود ».
امید است متولیان امر تعلیم و تربیت در کشور ما به اهمیت موضوع توجه لازم و کافی داشته باشند و با تقویت نهادهای تربیت معلم ، معلمان ورزیده ، با دانش و متدین تحویل مکاتب دهند و معلمان عزیز هم به خطیر بودن مسئولیت شان ملتفت باشند و آنگونه که باید ایفای نقش کنند .